แท็กการท่องเว็บ

วางมือทางการเมือง

‘เฮียตือ’ เปิดใจ เหตุผลใดตัดสินใจ วางมือทางการเมือง ‘ถอยเพราะรัก’

'เฮียตือ' สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เปิดใจ เหตุผลใดต้องตัดสินใจ วางมือทางการเมือง ยอมถอยเพราะรัก ลั่น'ผมไปพรรคอยู่ ผมอยู่พรรคอาจไป เลือกให้พรรคอยู่ดีกว่า' ขอสำนึกบุญคุณ'พญามังกรแห่งสุพรรณฯ ตลอดที่มา :…