แท็กการท่องเว็บ

วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ

หน่วยงาน องค์กร พรรคการเมือง วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ รัชกาลที่ 7 เนื่องในวัน รธน.

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการวาง พานพุ่มเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในช่วงเช้าบรรดาข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆและพรรคการเมือง…