แท็กการท่องเว็บ

วางตัวเป็นกลาง

โพลระบุประชาชน42%แนะ‘บิ๊กตู่’วางตัวเป็นกลาง

โพลระบุประชาชน42%แนะ‘บิ๊กตู่’วางตัวเป็นกลาง แนะ‘บิ๊กตู่’วางตัวเป็นกลาง-เมื่อวันที่ 7 ต.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,218 คน ระหว่างวันที่ 2-6 ต.ค.2561 เกี่ยวกับเรื่อง “นายกรัฐมนตรี…