แท็กการท่องเว็บ

วางจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือปชช

ปีติ ‘ในหลวง’ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ จัดทำบัตรอวยพร 4 แบบ วางจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือปชช.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงออกแบบภาพเขียนการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ชุด “การละเล่นไทย” สมัยก่อน พระราชทาน เพื่อให้จัดทำบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช 2561 พร้อมข้อความพระราชทานพรด้วยลายพระราชหัตถ์ และทรงลงพระปรมาภิไธยกำกับไว้จำนวน 4 แบบ…