แท็กการท่องเว็บ

วางกองเรือรบรอรับน้องๆ

กองทัพเรือ วางกองเรือรบรอรับน้องๆ หนูๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2561

ทร.ไทย สั่งการเตรียมพร้อมเรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร เป็นเรือธงต้อนรับเด็กๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติที่ท่าเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ ส่วนที่ตราด มี ร.ล.นเรศวร พาทัศนศึกษาตามเกาะต่างๆ ที่ ร.ร.นายเรือฯ มี ร.ล.สุโขทัยรอรับน้องๆ อยู่...เมื่อวันที่ 12 ม.ค.61…