แท็กการท่องเว็บ

วัวแม่พันธุ์แห่แท้งลูกล้มตายอื้อ

ผู้เลี้ยงโคสกลนคร ร้องศูนย์ดำรงธรรม วัวแม่พันธุ์แห่แท้งลูกล้มตายอื้อ

เกษตรกรชาวสกลนคร ร้องศูนย์ดำรงธรรม โครงการโคแม่พันธุ์คุณภาพไม่มีคุณภาพจริง หลังเป็นโรค Brucellosis (โรคแท้งติดต่อ) จนแท้งลูกตายเป็นจำนวนมาก จี้ให้ตรวจสอบก่อนที่จะไม่มีเงินใช้หนี้ ธ.ก.ส. ... เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ผู้สื่อข่าว จ.สกลนคร…