แท็กการท่องเว็บ

วัยรุ่นกรุงเมินใช้หอสมุดกรุงเทพฯ

วัยรุ่นกรุงเมินใช้หอสมุดกรุงเทพฯ

ครบปีแรกส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน, สูงอายุ-เตรียมขยายเปิด 24 ชม. เมื่อวันที่ 27 เม.ย. นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เปิดเผยว่า กทม.กำหนดจัดงานครบรอบ 1 ปี หอสมุดเมืองกรุงเทพฯขึ้น ระหว่างวันที่ 28-29 เม.ย.นี้…