เผย ‘ตร.ศาล’ วางสเปกสูง ได้โอกาสไต่เต้าก้าวหน้า

0 41

ตำรวจ-ทหาร ฝันอยากย้ายสายมากระทรวงยุติธรรมได้ลุ้นประธานคณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.เจ้าพนักงานตำรวจศาล หรือ “คอร์ทมาร์แชล” ระบุสเปก จะเฟ้นหาจากการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี เคยเป็นหรือเป็นทหารตำรวจไม่ต่ำกว่ายศ ร.อ. มีความรู้ด้านการสืบสวนสอบสวน หรือผ่านงานภาคสนามไม่ต่ำกว่า 5 ปี อีกทั้งมีความก้าวหน้าสูงสุดในชีวิตข้าราชการพลเรือน คืออาจได้เป็นถึงรองเลขาธิการศาล

เผยสเปก “คอร์ทมาร์แชล” เตรียมเปิดสอบคัดเลือกนายทหารประจำการ ตำรวจ พลเรือน มาเป็นตำรวจศาล โดยเมื่อวันที่ 15 เม.ย. นายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ผู้พิพากษาประจำสำนักประธานศาลฎีกา ประธานคณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.เจ้าพนักงานตำรวจศาล หรือตามร่างเดิมใช้ชื่อ “หน่วยพิทักษ์ศาล” หรือ “คอร์ทมาร์แชลเซอร์วิส” ของสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรม โดยคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมผ่านร่าง พ.ร.บ. เจ้าพนักงานตำรวจศาล เรื่องอยู่ระหว่างคณะรัฐมนตรีทำความเห็นชอบ โดยส่งร่างไปเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2561 ตามหนังสือที่ ศย 016/13259 โดยให้รับฟังความคิดเห็น ล่าสุดทราบว่ายังไม่มีใครคัดค้าน เพราะหน่วยคอร์ทมาร์แชล เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ที่กำหนดให้มีหน่วยงานทำหน้าที่บังคับการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลยุติธรรมในส่วนคดีอาญา โดยมีอำนาจจับ ค้น ควบคุม ออกหมายเรียกหมายอาญา สืบสวน ติดตามผู้หลบหนีจากเขตอำนาจศาล กับมีความสามารถในการใช้อาวุธในระดับสูง ในการจับกุมและอารักขา

Loading...

นายปุณณพัฒน์กล่าวว่า คณะทำงานกำลังพิจารณา “สเปก” ของบุคคลที่จะเข้ามารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว ตั้งข้อสังเกตว่าส่วนราชการไทยหลายหน่วย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กำลังจะมีหน่วยพิเศษของเขา แต่เขาตั้งสเปกไว้สูง เช่น ต้องเป็นหรือเคยเป็นนายทหาร-ตำรวจ ยศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก มีความรู้ด้านการสืบสวนสอบสวน ผ่านงานภาคสนามไม่ต่ำกว่า 5 ปี สำนักงานศาลยุติธรรมอยากได้คนเก่งในระดับเดียวกันมาร่วม งาน อยู่ระหว่างคิดทบทวนกลั่นกรอง เบื้องต้นกำหนดสเปกไว้ และเราจะจัดสอบเอง โดยเอาบุคคลภายนอกที่วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี เคยเป็นหรือเป็นทหารตำรวจ หรืออาจรับโอนมาจากทหารประจำการ ข้าราชการตำรวจ เช่น ผู้สมัครเป็นทหารประจำการหรือตำรวจ จบปริญญาตรีด้านกฎหมาย หรือสาขาอื่นๆ เข้ามาสมัครสอบโดยใช้วุฒิปริญญา หากสอบผ่านข้อเขียนและสอบปากเปล่าเข้ามาได้แล้ว บรรดาค่าปีกค่าร่ม หรือค่าตอบแทนที่เคยเป็นหน่วยพิเศษในกองทัพ จะไม่มีตามติดตัวมา แต่ศาลจะมีเงินอย่างอื่นที่สมน้ำสมเนื้อเรียกว่า “ค่าตอบแทนพิเศษ” ให้ ยศที่เคยใช้ก็ตามมาได้

นอกจากนี้ เมื่อเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่คอร์ทมาร์แชลแล้ว จะมีความเจริญในชีวิตราชการ อาจโยกย้ายไปเป็นเจ้าพนักงานคดีผู้บริโภค หรือเป็นนิติกรชำนาญการ หรือเป็นถึงนิติกรชำนาญการพิเศษ (ระดับ 8) หรือเป็นผู้อำนวยการสำนักอำนวยการศาล (ระดับ 9) และมีความก้าวหน้าสูงสุดในชีวิตข้าราชการพลเรือนคือ เป็นถึงรองเลขาธิการศาล (ระดับ 10) ไม่ใช่มาเกษียณที่เจ้าหน้าที่คอร์ทมาร์แชลอย่างเดียว

นายปุณณพัฒน์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจศาลหรือคอร์ทมาร์แชล ต้องจบปริญญาตรีแน่นอน ต้องไม่มีเรื่องมัวหมอง ต้องมีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการสืบสวน การใช้อาวุธหนัก อาวุธประจำกาย แต่อาจต้องเอามาฝึกทบทวนใหม่ เมื่อได้เจ้าหน้าที่คนนี้มาแล้ว จะส่งมารับราชการในส่วนกลางจำนวนหนึ่ง ในต่างจังหวัดอีกอย่างน้อยศาลละหนึ่งคน ทุกศาล ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาจะเรียกว่าผู้อำนวยการไม่เรียกผู้บัญชาการ และแต่งเครื่องแบบแตกต่างกับธุรการศาล อีกทั้งมีสถานะตามประมวลกฎหมายอาญาคือเป็น “เจ้าพนักงาน” และมีอำนาจเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ป.วิอาญา จึงมีอำนาจออกหมายเรียกบุคคลมาซักถาม สั่งเรียกเอกสาร หรือพยานหลักฐาน มีอำนาจในการจับค้นควบคุม สั่งให้เก็บ ยึด รักษาพยานหลักฐาน อย่างเจ้าพนักงานตำรวจ หรือฝ่ายปกครอง

  • ตำรวจศาล
  • คอร์ทมาร์แชล
  • หน่วยพิทักษ์ศาล
  • คอร์ทมาร์แชลเซอร์วิส
  • ข่าวหน้า1

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/1257002

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...