เปิดแล้ว! การแข่งขันมายลิตเติ้ลฟาร์ม ค้นหาเด็กไทยหัวใจเกษตร

0 7

เริ่มแล้ว!! การแข่งขันมายลิตเติ้ลฟาร์ม ปีที่ 9 เพื่อค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมทุนการศึกษา 1 แสนบาท และรางวัลอีกมากมาย ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน…

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย รศ. ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว รองคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ ประธานบริหารสายธุรกิจรายการโทรทัศน์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนายสุรศักดิ์ ซิมตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ร่วมสนับสนุนโครงการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมพิธีเปิดโครงการมายลิตเติ้ลฟาร์ม (My little farm) ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร ปีที่ 9 ณ กันตนามูฟวี่ทาว์นศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โดยเกมการเกษตรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กับโจทย์การแข่งขันทำการเกษตรบนพื้นที่ 1 ไร่ เงินทุน 5,000 บาท ในระยะเวลา 60 วัน คอนเซปต์ คิดจริง ทำจริง บนพื้นที่จริง ได้ผลผลิต ซึ่งโครงการฯ มีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มุ่งเน้นสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ในการสานต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญต่อภาคการเกษตรในอนาคต โดยการดำเนินโครงการครั้งนี้มี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมขับเคลื่อนในการนำเอาองค์ความรู้ และวิทยาการการเกษตร มาถ่ายทอดสู่เยาวชนในโครงการฯ ซึ่งองค์ความรู้ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบให้ มุ่งเน้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร อันเป็นการสร้างสรรค์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับการเกษตรในอนาคต อันจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับเยาวชน ที่สนใจเรียนต่อด้านการเกษตรในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย

ทั้งยังได้รับการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้เสริมจากหน่วยงานเอกชนอีกมากมาย ได้แก่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด, บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด, บริษัท อีสท์เวสท์ซีด จำกัด, บริษัท คอนแทค อโกร (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด โดยเยาวชนทุกคนที่ผ่านโครงการนี้ ยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ นำกลับไปที่บ้าน โรงเรียน และชุมชน นำไปต่อยอด พัฒนาการบริหารจัดการด้านเกษตรในพื้นที่ให้เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น สร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรมในชุมชน.

  • มายลิตเติ้ลฟาร์ม
  • เกมมายลิตเติ้ลฟาร์ม
  • แข่งขันทำเกษตร
  • เด็กไทยหัวใจเกษตร
  • ม.เกษตร

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/1226475

แสดงความคิดเห็น
โหลด...