เด็กเพื่อไทยจี้เลิกใช้ม.44คุมประเทศ-ชี้ต่างชาติมองไทยยังไม่ปกติ

0 11

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การที่รัฐบาลยังไม่ปลดล็อกพรรคการเมือง ยังไม่ยกเลิกมาตรา 44 เท่ากับชี้ให้ต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยยังไม่ปกติ ทั้งที่ 4 ปีเศษที่ผ่านมาบ้านเมืองสงบเรียบร้อย ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเพื่อเป็นฐานในการสร้างความปรองดองในชาติ และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ดังนั้นการที่ทำให้ดูเหมือนว่าบ้านเมืองยังไม่ปกติ ด้วยการใช้มาตรา 44 ควบคุมประเทศ จึงเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมือง ไม่อาจตีความเป็นอย่างอื่นได้นอกจากรัฐบาลทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเท่านั้น แต่ผลร้ายกลับตกอยู่แก่ประเทศชาติและประชาชน ที่ถูกต่างชาติมองว่าประเทศไทยยังไม่ปกติ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนความคิดควบคุมประเทศด้วยอำนาจพิเศษตามมาตรา 44

Loading...

หากรัฐบาลจะช่วยเหลือประเทศ ไม่ควรสร้างภาระผูกพันกับรัฐบาลใหม่ แต่ควรดำเนินการใน 2 เรื่องใหญ่คือ 1.สนับสนุน กกต.จัดการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรม 2.สร้างความปรองดองประชาชนในชาติตามที่ประกาศไว้ในวัตถุประสงค์ของการรัฐประหาร หากไม่อาจดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อยอย่าสร้างความขัดแย้งแตกแยกขึ้นมาใหม่ หรืออย่ามาเป็นคู่ขัดแย้งใหม่เสียเอง หัวใจสำคัญของบ้านเมืองในขณะนี้ คือ การสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองของประชาชนในชาติ เพื่อเป็นฐานในการแก้ปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องประชาชน เป็นต้น

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/politics/news_1578468

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...