อธิบดีศาลอาญาเปิดโครงการ”ร่วมใจไกล่เกลี่ย”สร้างสันติสงบสุขในสังคม

0 8

Loading...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ส.ค.ที่ห้องโถง ชั้น2 อาคารศาลอาญา นายบุญชู ทัศนประพันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เป็นประธานเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ถึงวันที่ 31 ส.ค. 62 โดยมีนายธันว์ บุญยะตุลานนท์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา นายชนุดม ปิติฤกษ์ เลขานุการศาลอาญา คณะผู้บริหารศาลอาญา ผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญา และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ร่วมงาน

นายบุญชู ทัศนประพันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา กล่าวว่า โครงการ”ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี2562 จัดขึ้นตามแนวนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรม โครงการนี้นับว่าเป็นคุณประโยชน์ต่อคู่ความผู้มีอรรถคดีในศาลเป็นอย่างมาก. เป็นการเปิดโอกาสให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสเจรจา มีส่วนร่วมในกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย และการประนอมข้อพิพาททำให้ข้อพิพาทได้รับความยุติด้วยความพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่าย เกิดความสมัครสมานสามัคคี ไม่มีฝ่ายใดแพ้ ฝ่ายใดชนะ หากแต่ชนะด้วยกันทั้งสองฝ่าย ก่อให้เกิดความสันติ สงบสุขขึ้นในสังคมอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติสืบไป

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1624001

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...