องค์หริภา ทรงจัดสร้าง “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต”

0 13

เปิดโอกาสให้ประชาชนเช่าบูชาเป็นสิริมงคล

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงจัดสร้าง “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” เพื่อเป็นพระประธานประดิษฐานภายในพระวิหารวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ หลังจากที่ทรงบูรณะเสร็จสิ้นแล้ว และเมื่อเร็วๆนี้ ได้เสด็จไปเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ประธานโครงการฝ่ายบรรพชิต เพื่อทรงกราบทูลความคืบหน้าโครงการจัดสร้าง “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต”และโครงการจัดสร้างวัตถุมงคล “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” และสมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานแผ่นเงิน ทอง นาก ที่ทรงเจิมให้ใช้ในพิธีเททองหล่อพระประธาน และพระพุทธรูปบูชา “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” องค์จำลองด้วย ในช่วงปลายเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชาไว้เป็นสิริมงคล สอบถามรายละเอียดที่ 08-1811-2221, 08-0740-4411

สำหรับพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตนั้น พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ ซึ่งหมายถึง พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงสร้างขึ้น ออกแบบโดย เข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ ปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)

  • พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต
  • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
  • วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์
  • แม่แตง
  • เชียงใหม่

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/1282194

แสดงความคิดเห็น
โหลด...