ห้ามซื้อกิน!5อาหารเสริมปนสารอันตราย

0 25

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยนพ.พูลลาถ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. ปฏิบัติราชการแทนเลขา อย. ได้เผยแพร่ประกาศผลการตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เก็บตัวอย่างจากร้านจำหน่ายอาหารสโนว์ไวท์เลขที่ 91/14 ศูนย์การค้าสาย 4 ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา  5 ผลิตภัณฑ์ ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์หการแพทย์ ผลการตรวจพบสารบิซาโคดิล ไซบูทรามีน และสารฟีนอล์ฟทาลีน โดย 1.ผลิตภัณฑ์ Apple Detox เอ็นไซม์แอปเปิ้ล เลข อย. 10-1-24858-1-0038 วันที่ผลิต 20/08/2017 วันหมดอายุ 20/08/2019 พบสารบิซาโคดิล 2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดีท็อกซ์ บาย บุษบา Detox สมุนไพรดีท็อกซ์ เลขอย. 10-1-24858-1-0037 ตรวจพบสารบิชาโคดิล

Loading...

3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา เอส เฮิร์บ Sherb Detox เลขอย. 10-1-24858-1-0018 วันที่ผลิต 01/10/2017 วันหมดอายุ 01/10/2019 ล็อต 00132017 ตรวจพบบิซาโคดิล 4. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอนนิจิ-ไซล-บีน VITAMIN เรียว SUPER BURN x2 เลข อย. 74-2-03357-1-0137 วันที่ผลิต 09/01/2018 วันหมดอายุ 09/01/2020 ล็อต 004 ตรวจพบสารไซบูทรามีน และ 5. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NEX DAY II เลขอย.24-120555-1-0421 วันที่ ผลิต 28/11/2116 วันหมดอายุ 28/11/2018 เลขที่การผลิต 1715-007 ตรวจพบไซบูทรามีน และฟีนอล์ฟทาลีน

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 รายการเข้าข่ายเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแต่สุขภาพเจอปนอยู่ด้วย จัดเป็นอาหารไม่บริสิทธิ์ ตามมาตรา 26(1) พ.ร.บ.อาหาร 2522 และเนื่องจากไซบูทรามีน เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 จึงถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 2559 ด้วย ดังนั้นขอให้ประชาชนระวังการรับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว.

 

ที่มา : : https://www.dailynews.co.th/politics/680815

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...