หนี้ท่วมสายการบินโอเรียนท์ สั่งพักใบอนุญาตไม่มีกำหนด

0 8

จากที่ กพท.ได้สั่งพักใบอนุญาตทำการบิน (เอโอซี)ของสายการบินโอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ ซึ่งเป็นสายการบินที่ให้บริการแบบเช่าเหมาลำ (ชาร์เตอร์ไฟลท์) แบบไม่มีกำหนด เนื่องจากตรวจพบว่า…

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/1394533

Loading...

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...