สุรินทร์ฯชู ‘ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี’ สร้างเศรษฐกิจฐานราก

0 8

เมืองสุรินทร์ฯชู "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" เชื่อมโยงเส้นทางส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ วิถีชีวิตวัฒนธรรม เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/1395969

Loading...

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...