สิ่งที่”ไม่ควรลืม”ไว้หน้ารถเด็ดขา

0 4

สิ่งที่”ไม่ควรลืม”ไว้หน้ารถเด็ดขาด โดยเฉพาะ”หน้าร้อน”

Loading...

มาอ่านข่าวสารความรู้กันหน่อย อะไรบ้างที่เราไม่ควรจะลืมหรือตั้งใจก็ตามไว้ในหน้ารถ โดยเฉพาะวันที่แดด

ร้อนจัด ๆ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดอันตรายขึ้นมาได้ จะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามอ่านกับ 6 สิ่ง

ที่ไม่ควรลืมไว้หน้ารถ ในวันแดดร้อนกันเลย

 

   1 ยางลบ ก็อย่างที่ทราบกันดีว่ามันเป็นยาง พอโดนความร้อนก็จะเริ่มละลาย การวางยางลบเอาไว้นั้นมัน

อันตราย ต่อรถเหมือนกันนะเพราะมันมีสารตัว ทำ  ล า ยพลาสติกอยู่ในนั้น ซึ่งจะคล้ายกับทินเนอร์เลย พอ

มันละลายในหน้ารถเราก็จะไปเกาะอยู่ตามที่ต่าง ๆ พอเราดึงออกมาสีพื้นผิวหน้ารถก็ไม่เหลือแล้ว หากจำ

เป็นต้องเก็บในรถจริง ๆ ให้เก็บในที่ไม่ร้อนและพ้นแสงจะดีกว่า

 

   2 น้ำแข็งแห้ง เอาจริง ๆ ก็ไม่ค่อยจะมีใครวางน้ำแข็งแห้งไว้ในรถกันหรอกนะ เพราะว่าพอมันเริ่มระเหิด

แล้วมีควันลอยออกมา จะเป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กระจายไปทั่วรถเลยหากสูดดมเข้าไปจะทำให้หมด

สติ หากใครมีมาด้วยก็อย่าลืมเอาลงจากรถด้วยนะ

 

  3 ไฟแช็ค อั น ต ร า ย มาก ๆ โดยเฉพาะใครที่ชอบ ดู ดบุ ห รี่ ในรถโดยใช้ไฟแช็คเสี่ยงมากที่จะเกิด

เปลวไฟขึ้นเมื่อมีอุณหภูมิสูง เพราะสารเคมีในนั้นจะทำปฏิ กิ ริ ย ากับความร้อนและแล้วก็ “ ร ะ เ บิ ด”

เป็นเพลิงไหม้ขึ้นมา

 

   4 กระป๋องสเปรย์  อั น ต ร า ย ไม่ต่างจากไฟแช็คเลยในนั้นมีแรงดันสูงมาก หากเอาไว้ในรถแล้ว

เจอกับอุณหภูมิที่สูงมากหรือความร้อนจัด ๆ จะทำให้เกิด ป ฏิ กิ ริ ย าและขยายตัวของแรงดันในกระป๋อง

สเปรย์ และแล้วก็ “ ร ะ เ บิ ด”เช่นกัน

 

   5 ขวดน้ำ ขวดพลาสติก หากในขวดมีน้ำและวางไว้หน้ารถเมื่อเจอกับแสงแดดแล้วเกิดการหักเหของ

แสงขึ้นมาตรงขวดน้ำพอดี จะทำให้เกิดประกายไฟลุกขึ้นมา

 

   6 แบตสำรอง (Power Bank) หรือ สมาร์ทโฟน ก็ห้ามวางไว้เด็ดขาดเพราะเมื่อเจอกับความร้อน

มากเข้า ๆ จะเกิดการทำปฏิกิริยา กับโลหะและความรัอน เกิดการลัดวงจรสุดท้ายก็ “ ระเบิด” รุนแรงมาก

อย่าลืมเด็ดขาดนะ บอกเพื่อนพี่น้องแฟนและคนรู้จักถึงเรื่องนี้ด้วยทุกคนได้เข้ามาอ่านจะได้ระมัดระวังมากขึ้น

ในการวางของไว้ในหน้ารถเวลาแดดร้อนจัด ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คุณมองข้ามอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา

ภายหลังก็ได้นะ

(Visited 1 times, 1 visits today)

Source : https://social.tvpoolonline.com/news/125017

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...