“ศรีวราห์” สั่งภูธร -ตชด.-ตร.น้ำ พร้อมรับ “ปาบึก” ดูแลความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินจัดจราจร ช่วยเหลือปชช.ใกล้ชิด

0 8

เมื่อวันที่ 2 มกราคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.) มีวิทยุในราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปก.ตร.) ความเร่งด่วน ด่วนที่สุด ถึงผู้บัญชาการตำรวจภุธรภาค 2 7 8 9 และตำรวจตระเวนชายแดน ผู้บังคับการตำรวจน้ำ ถึงกรณีพายุปาบึก ที่จะส่งผลกระทบต่อชายฝั่งอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม

Loading...
โดยสั่งการให้ตำรวจในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการเกิดสาธารณภัยต่างและประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามประกาศกรมป้องกันสาธารณะภัยอย่างใกล้ชิด ให้แต่ละหน่วยกำชับและเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่รักษาคววามสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับจังหวัด อำเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด โดยให้ทุกหน่วยปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1300537

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...