วิจัยไทยลงทุนการศึกษาเกือบ 9 แสนล้าน

0 7

โครงการฯ ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำข้อมูลรายจ่ายด้านการศึกษา ปี 2551-2559 พบว่า…

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/1395934

loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...