รีวิว 9 เมนูไทยโบราณ ‘เปิบสำรับ’ ชลบุรี เหมือนกินฝีมือแม่

0 3

ร้านอาหารไทยโบราณสูตรต้นตำรับในตัวเมืองชลบุรี เมนูดั้งเดิมหากินยากในสมัยนี้ ร้านเปิบสำรับ ชลบุรี รสมือนี้เหมือนแม่มาทำเอง

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/1408666

แสดงความคิดเห็น
โหลด...