ยกระดับ 6 ศาลจังหวัด เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการคดี 1 ส.ค. ดีเดย์ เปิดทำการ

0 52

“โฆษกศาล” เผย ศาลยุติธรรมยกระดับ 6 ศาลจังหวัด เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดี 1ส.ค. ดีเดย์ เปิดทำการศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี

Loading...

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 สิงหาคม ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งพระโขนง ศาลอาญาพระโขนง ศาลแพ่งตลิ่งชัน และศาลอาญาตลิ่งชัน พร้อมเปิดทำการและพร้อมให้บริการแก่ประชาชนแล้ว โดยศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรีจะเปิดทำการ ณ อาคารศาลจังหวัดมีนบุรีเดิม ศาลแพ่งพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง จะเปิดทำการ
ณ อาคารศาลจังหวัดพระโขนงเดิม และศาลแพ่งตลิ่งชันและศาลอาญาตลิ่งชันจะเปิดทำการ ณ อาคารศาลจังหวัดตลิ่งชันเดิม การจัดตั้งศาลทั้ง6ศาลในครั้งนี้เป็นการยกฐานะจากศาลจังหวัดที่มีผู้บังคับบัญชาระดับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นศาลที่จะมีผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดีผู้พิพากษา ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้มีมติแต่งตั้งคณะผู้บริหารศาลทั้ง 6 ศาลและคณะผู้พิพากษาของทุกศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ทำการของศาลจังหวัดจำนวน 3 หลังเดิมให้เป็นที่ทำการของทั้ง 6 ศาล พร้อมทั้งแต่งตั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศาลต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว

โฆษกศาลยุติธรรมกล่าวต่อไปว่า ในส่วนของการเตรียมการก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมร่วมกันกับสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม และสภาทนายความเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ รับทราบข้อเสนอแนะและนำไปแก้ไขปรับปรุงจนคิดว่าไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ในการเปิดทำการของศาลใหม่ทั้งหกศาล สำหรับพี่น้องประชาชนมั่นใจว่าได้รับทราบข้อมูลต่างที่ทยอยแจ้งมาเป็นระยะ ๆ แล้ว อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมีเพียงการแยกศาลที่พิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาออกจากกันตามชื่อศาลเท่านั้น เขตและอำนาจศาลยังคงเดิม กล่าวคือ เขตและอำนาจของศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรีจะเป็นเขตและอำนาจเดียวกับศาลจังหวัดมีนบุรีเดิม เขตและอำนาจของ ศาลแพ่งตลิ่งชันและศาลอาญาตลิ่งชันจะเป็นเขตและอำนาจเดียวกับศาลจังหวัดตลิ่งชันเดิม

เขตและอำนาจของศาลแพ่งพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงก็จะมีเขตและอำนาจเดียวกันกับศาลจังหวัดพระโขนงเดิม อาคารที่ทำการก็ยังคงเดิมเพียงแต่แบ่งแยกการบริหารจัดการให้เป็นสัดส่วน โดยเฉพาะของแต่ละศาล อำนาจในการพิจารณาคดีก็คงเดิมคือทั้ง6ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งที่มี คำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้หรือคดีไม่มีทุนทรัพย์และคดีที่มี คำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้หรือคดีมีทุนทรัพย์เกินจาก3แสนบาทขึ้นไป ส่วนคดีอาญามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี หรือปรับเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ ขึ้นไป

ส่วนผู้ที่ต้องติดต่อราชการกับทั้ง6 ศาลสามารถประสานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้
1. ศาลแพ่งพระโขนง 02 2745 5901-9
2. ศาลอาญาพระโขนง 02 1835423-31
3. ศาลแพ่งมีนบุรี 02 171 4111
4. ศาลอาญามีนบุรี02 171 4111
๕. ศาลแพ่งตลิ่งชัน02448 4635
๖. ศาลอาญาตลิ่งชัน 02448 4353
หากประสงค์จะทราบเขตอำนาจของศาลทั่วราชอาณาจักรสามารถค้นหาได้จาก ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล ทาง https://pubdata.coj.go.th/jurisdiction/

นายสุริยัณห์ โฆษกศาลยุติธรรมเน้นยำว่า การจัดตั้งศาลทั้ง6ศาลขึ้นมาก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดีให้สอดคล้องกับปริมาณคดีในแต่ละประเภทที่ถูกฟ้องเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายหลังจากเปิดให้บริการแล้วคาดว่าการพิจารณาพิพากษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1605855

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...