มนุษย์เงินเดือนต้องการ ‘โบนัส’ มากสุด อยากมีวันหยุด วันลา ค่าหมอ

0 8

ไม่แปลกเมื่อกลุ่มมนุษย์เงินเดือน บอกตรงกันต้องการโบนัส หนึ่งในสวัสดิการที่ต้องการมากสุด รองลงมาคือวันหยุด-วันลา และค่ารักษาพยาบาลในรูปแบบต่างๆ คาดหวังให้องค์กรมอบให้ นอกเหนือจากค่าตอบแทน

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/1415960

Loading...

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...