ผู้ว่า กทม.ลั่นคนไม่จ่ายค่าขยะในอัตราใหม่ เป็นคนหน้าด้าน วอน ประชาชน มีจิตสำนึกร่วมกันจัดการขยะ

0 5

เมื่อวันที่ 13 ..62 ที่อาคารธานีนพรัตน์ศาลาว่า กทม. พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 10 โดยมี นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

Loading...

พล...อัศวินกล่าวถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียม จัดเก็บขยะมูลฝอยอัตราใหม่ 80 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 .. 62 เป็นต้นไปว่า แม้จะเก็บในอัตราใหม่ กทมก็มีงบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ100-200 ล้านบาท ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะที่กทม. ต้องเสียงบประมาณปีละ 6 พันล้านบาท แต่กทม.ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคน

อย่างไรก็ตาม อยากทุกคนมีจิตสำนึกในการจัดการขยะ และขอความร่วมมือทุกคนให้เสียค่าธรรมเนียม เพราะไม่ใช่เงินจำนวนมาก และไม่ได้มีกฎบังคับ เพราะเป็นเรื่องจิตสำนึกที่ทุกคนควรมี และถ้าทุกคนจ่ายกันหมดคนที่ไม่ยอมจ่ายก็ถือว่าเป็นคนหน้าด้าน

ด้านนายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกทม. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยอัตราใหม่ 80 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 .. 62 เป็นต้นไป เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้ถูกใช้มาตั้งแต่ปี 2548 และเป็นการจัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยไม่รวมค่ากำจัดมูลฝอยโดยบ้านเรือนทั่วไป จัดเก็บเดือนละ 20 บาท ต่อเดือน ส่งผลให้ต้องแบกรับภาระเป็นจำนวนมาก

ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมมูลฝอยทั่วไป เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าเก็บขนและค่ากำจัดตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย(PPP) โดยอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยสำหรับบ้านเรือนทั่วไป ที่มีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 20 ลิตร ต่อวัน กำหนดค่าเก็บขนมูลฝอยเดือนละ 65 บาท และค่ากำจัดมูลฝอยเดือนละ 155 บาท รวม220 บาทต่อเดือน

หากพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายการจัดการมูลฝอยของบ้านเรือนทั่วไปจะพบว่า มีค่าใช้จ่ายในการเก็บขนมูลฝอยที่ 130 บาทต่อเดือน ค่ากำจัดมูลฝอยที่ 98 บาท ต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 228 บาท ต่อเดือน ขณะที่ปัจจุบันจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพียงเดือนละ 20 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9 ของค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯฉบับใหม่ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม โดยไม่เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนมากเกินไป

จึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยสำหรับบ้านเรือนทั่วไปค่าเก็บขนมูลฝอยเดือนละ 40 บาท และค่ากำจัดมูลฝอยเดือนละ 40 บาท รวม 80 บาท ต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่ายซึ่งยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่แท้จริง และอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าเพดานอัตราค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายการสาธารณสุขกำหนด

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 .. 62 โดยรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจะมีทั้งการให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมถึงบ้านเรือนของประชาชน หรือการชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานเขตและในอนาคตจะเพิ่มช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์(e-payment) เพื่อสร้างความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยรายได้ที่เกิดจากการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมจะทำให้กรุงเทพมหานครมีงบประมาณเพิ่มขึ้นที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานด้านอื่นๆ ทั้งเรื่องการรักษาความสะอาด และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครต่อไป

ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยนั้นกทม.ได้จัดหายานพาหนะที่ทันสมัยในการเก็บขนมูลฝอยเช่นรถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิกพร้อมตู้คอนเทนเนอร์สำหรับใช้ในการเก็บขนมูลฝอยซึ่งจะสามารถลดแรงงานคนและระยะเวลาในการเก็บขนมูลฝอย

นอกจากนี้ ยังได้จัดชุดเร่งด่วนเพิ่มจำนวนเที่ยวการจัดเก็บมูลฝอยตามถนนสายหลักสายรองทุกเส้นทางรวมทั้งเพิ่มความถี่ในการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ถนนสายหลักจัดเก็บขยะทุกวันให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 05.30 . ถนนสายรองจัดเก็บไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่ตลาดสดจัดเก็บทุกวันมูลฝอยรีไซเคิล/มูลฝอยชิ้นใหญ่จัดเก็บทุกวันอาทิตย์และมูลฝอยอันตรายจัดเก็บทุกอาทิตย์

ส่วนการบังคับใช้กฎหมายนั้นเนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจและไม่มีการกำหนดบทลงโทษแต่กทม. สามารถใช้มาตรการทางปกครองได้โดยเขตสามารถแจ้งความดำเนินคดีค้างชำระค่าขยะได้ทันทีอย่างไรก็ตามกทม.ต้องขอความร่วมมือประชาชนด้วยเพราะการชำระค่าจัดเก็บค่าขยะเป็นจิตสำนึกของทุกคน

 

ข้อมูลจาก Khaosod

(Visited 1 times, 1 visits today)

Source : https://social.tvpoolonline.com/news/111987

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...