‘ปู่คออี้’ ได้สัญชาติไทยทำบัตรประชาชนในวัย 107 ปี

0 31

กสม.พาปู่คออี้ อายุ 107 ปี เข้าทำบัตรประชาชนเป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์ หลังได้รับการรับรองสัญชาติไทย ถือเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่เกิดบนแผ่นดินไทยที่มีอายุมากที่สุด

Loading...

วันที่ 31 ก.ค. 2561 นายคออี้ มีมิ หรือ ปู่คออี้ อายุ 107 ปี ผู้นำทางจิตวิญญาณชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแห่งป่าแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ได้ทำถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวประชาชน ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจานเรียบร้อยแล้ว โดยนายทะเบียนอำเภอแก่งกระจาน ช่วยอำนวยความสะดวก พร้อมด้วยนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และลูกหลานไปคอยให้กำลังใจจำนวนมาก และขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือจนได้รับสัญชาติไทย

นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากหลักฐานทะเบียนสำรวจบัญชีบุคคลในบ้าน ปรากฎว่า ปู่คออี้ เกิดเมื่อปี 2454 บริเวณต้นน้ำลำภาชี บริเวณรอยต่อของจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี และทำไร่หมุนเวียนตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบริเวณที่เรียกว่าบ้านใจแผ่นดิน และบ้านบางกลอยบน

นางเตือนใจ กล่าวว่า จากการสอบสวนประวัติมีนายสังวาลย์ อ่อนเผ่า อดีตหัวหน้าศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา และอดีตเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาที่เดินสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติ เป็นพยานบุคคล ดังนั้นจึงถือปู่คออี้ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์คนไทยติดแผ่นดิน ซึ่งมีย่อมสิทธิได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรณีของปู่คออี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสัญชาติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติที่ปัจจุบันคาดว่ายังมีผู้มีปัญหาอีกจำนวนมาก กลุ่มบุคคลเหล่านี้แม้อยู่ในดินแดนประเทศไทยมานานแต่เป็นเรื่องยากที่จะขอรับรองการมีสัญชาติไทย จึงทำให้เข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการที่รัฐจัดให้

วันนี้นอกจากปู่คออี้จะได้มาถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประชาชนแล้ว ทางอำเภอแก่งกระจานยังได้ประสานงานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีให้มาดำเนินการเรื่องสิทธิเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ และตรวจสุขภาพของปู่คออี้ไปด้วย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่มา : https://workpointnews.com/2018/07/31/0%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...