ปรับจราจรทางอากาศใหม่เริ่ม6 ธ.ค.นี้ลดดีเลย์

0 26

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า บวท. ได้ปรับปรุงเส้นทางบินเข้า-ออก ของท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจะเริ่มใช้เส้นทางที่ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.61 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป  ซึ่งจะทำให้การจราจรทางอากาศคล่องตัว ลดการล่าช้า (ดีเลย์)ของเที่ยวบิน และรองรับปริมาณเที่ยวบินได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 2,000 เที่ยวบินต่อวัน อย่างไรก็ตามปัจจุบันปริมาณจราจรทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยท่าอากาศยานดอนเมือง มีเที่ยวบินเฉลี่ย 787 เที่ยวบินต่อวัน และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฉลี่ย 998 เที่ยวบินต่อวัน หรือรวมประมาณ 1,800 เที่ยวบินต่อวัน

นายสมนึก กล่าวต่อว่า เส้นทางเดิมได้ใช้งานมาตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.59 รองรับปริมาณเที่ยวบินรวมของทั้ง 2 สนามบิน ได้เพียง 1,600 เที่ยวบินต่อวัน โดยตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา บวท. ได้ติดตามวิเคราะห์ และประเมินผลประสิทธิภาพการใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ทั้งจากนักบิน และเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ พบว่าเส้นทางบินเดิมยังมีข้อจำกัด เช่น บางจุดมีปริมาณจราจรกระจุกตัวหนาแน่นเกินไป บางจุดเป็นพื้นที่คอขวด ส่งผลต่อความคล่องตัวของการจราจรทางอากาศ ขณะที่ปริมาณจราจรทางอากาศก็เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปี จึงจำเป็นต้องปรับปรุงเส้นทางบินดังกล่าว

Loading...

นายสมนึก กล่าวต่อว่า การปรับปรุงเส้นทางบินใหม่นี้เป็นการปรับปรุงบางส่วน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ทั้งนี้ บวท. ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับไว้แล้ว ทั้งบุคคลากร วิธีปฏิบัติ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งข้อมูล และการประกาศใช้เส้นทางบินให้กับสายการบิน และหน่วยบินต่างๆ ตลอดจนเตรียมพร้อมด้านระบบอุปกรณ์และแผนฉุกเฉินด้วย.

 

ที่มา : : https://www.dailynews.co.th/economic/680834

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...