ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรมแจกเสื้อ PSO2

0 39

PSO2 แจกเสื้อสวยๆ ต้อนรับช่วง OBT

Loading...

Phantasy Star Online 2 (PSO2) เกมออนไลน์ยอดฮิตของญี่ปุ่นเปิดให้เล่นในแบบ Open Beta Test ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นแล้วในวันนี้ (20 พฤษภาคม 2557) โดยทางเอเชียซอฟต์ ผู้ให่้บริการเกม PSO2 ในประเทศไทยได้ร่วมกับเว็บไซต์ game.sanook.com จัดกิจกรรมแจกเสื้อยืดสวยๆจากเกม PSO2 ไปให้ใส่กัน เพียงร่วมกิจกรรมตอบคำถามง่ายๆเกี่ยวกับเกม PSO2 ให้ถูกต้อง แล้วรอลุ้นประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเสื้อยืด Phantasy Star Online 2 จำนวน 5 รางวัล

คุณ นพพล คำพินิช จังหวัดตราด

คุณ นิทัศน์ พิพัฒนเดชา จังหวัดนครปฐม

คุณ ภาณุวัชร สุขสงวน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณ ธัชชัย อุ่นเจริญ จังหวัดกรุงเทพฯ

คุณ สมฉัตรชัย พรหมสุวงษ์ จังหวัดนนทบุรี

ของรางวัล

เสื้อยืดเกม Phantasy Star Online 2 ทั้งหมด 5 รางวัล

Phantasy Star Online 2

ระยะเวลาของกิจกรรม

  • เปิดให้ลงทะเบียนตอบคำถามระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
  • ทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้ได้รางวัลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

กติกาของกิจกรรม

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การได้รับของรางวัลของบริษัท สนุกออนไลน์ จำกัด ในการเข้าร่วมเล่นกิจกรรม
  • การตัดสินของสนุก! เกมส์ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ให้ผู้ร่วมกิจกรรมกด Like ที่ Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/SanookPlayTown
  • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่ผู้อื่น และผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับรางวัลที่ผู้จัด กิจกรรม ที่ผู้จัดการเล่นกิจกรรมหรือผู้ให้ความสนับสนุนรางวัลกำหนด
  • หากผู้ได้รับรางวัลไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัล สละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว และผู้จัดการเล่นกิจกรรมมีสิทธิ์มอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้เล่นกิจกรรม รายอื่น
  • ผู้ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อเพื่อยืนยันการขอรับของรางวัลภายใน 15 วัน หลังจากวันประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้, จะต้องยอมรับในกฏกติกา, เงื่อนไขและการตัดสินใจของทางบริษัท

ภาพประกอบจาก http://www.asiasoft.co.th

ที่มา : http://game.sanook.com/954278/

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...