“บิ๊กฉัตร” เผยหลังพบชาวปักษ์ใต้ เร่งสร้างการรับรู้-แนวทางรับมือน้ำหลาก

0 14

“บิ๊กฉัตร” เผยหลังพบชาวปักษ์ใต้ เร่งสร้างการรับรู้-แนวทางรับมือน้ำหลาก หวังบูรณาการแก้ปัญหาน้ำของประเทศ “ระบุ” หลังพ้นวาระอยากเห็นรัฐบาลชุดต่อไปสานต่อ

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลาที่ผ่านมา นั้นเป็นการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ตนในฐานะรองประธานได้มอบหมายให้ สทนช. เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

Loading...

ซึ่งการเสวนาดังกล่าวทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ รับรู้แผนงานและผลงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล รวมทั้งสร้างความเข้าใจและรับทราบถึงสถานการณ์น้ำ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการน้ำภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ปี 2561 นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม การบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำในด้านต่าง ๆ

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้แผนนี้สามารถนำไปปรับใช้กับทุกภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อการสร้างรับรู้ให้ประชาชนทราบว่า แผนบริหารจัดการน้ำ

จากนี้ไปจะมีขั้นตอนที่ชัดเจน ลดความซับซ้อนจากทุกหน่วยงานลง และนำแผนบริหารจัดการน้ำนี้ไปเป็นตัวหลักที่จะขับเคลื่อนเรื่องน้ำของประเทศ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตามหลายพื้นที่มีปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม แต่ในภาคใต้ส่วนใหญ่จะเจอกับปัญหาน้ำท่วม ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงเชื่อว่าจะสามารถลดผลกระทบต่อประชาชนได้

“การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เป็นโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งหลายโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว และกำลังจะเริ่มดำเนินการในปี 2562 เช่นที่จังหวัดตรังและที่ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี และใช้งบประมาณที่สูง ดังนั้นการที่หลายคนมองว่าทำไมมีแผนบริหารจัดการน้ำแล้ว ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อีก ก็ต้องเรียนว่าขั้นตอนการจัดทำแผน ต้องใช้เวลาพอสมควร บางครั้งอาจจะประมาณ 2 ปี เพราะต้องรับฟังแระชาพิจารณ์ การทำ EIA ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะเริ่มดำเนินการได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มนับหนึ่งแล้ว ในวันข้างหน้าก็จะประสบความสำเร็จแน่นอน” รองนายกฯกล่าว

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ได้ฝากกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า รัฐบาลจะต้องพ้นหน้าที่หลังจากมีการเลือกตั้งแล้ว แต่อยากเห็นรัฐบาลชุดต่อๆไป เดินตามแผนบริหารจัดการน้ำที่วางไว้ เพราะถ้าสามารถทำตามนี้ได้ทั้งหมด ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/politics/news_1426994

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...