ทรงผสม "ค็อกเทลรสลาบ" ชูจุดขายไทยแลนด์ วิถีกิน วิถีถิ่น ทูลกระหม่อมฯ ชวนเที่ยวเมืองรอง

0 4

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเข้าร่วมงาน World Travel Market (WTM) 2018 ณ ExCel London กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เพื่อเยี่ยมชมคูหาประเทศไทย และประทานสัมภาษณ์

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/1414271

Loading...

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...