“ดอนเมือง”รถเข็นกระเป๋าไม่พอเพิ่มอีก 220คัน ก่อนคริสต์มาส

0 31


ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า จากข้อมูลการร้องเรียนการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง ปีงบประมาณ 61 (ก.ย.60-ก.ย.61) พบว่า มีผู้โดยสารกว่า 60 ราย ร้องเรียนเกี่ยวกับรถเข็นกระเป๋าไม่เพียงพอ ถือเป็นปัญหาร้องเรียนอันดับต้นๆ ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในขณะนี้ ซึ่ง ทอท. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้จัดเตรียมแผนแก้ไขปัญหาไว้แล้ว โดยระยะสั้นจะให้บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำสัญญาให้ดูแลงานบริการรถเข็นฯ เร่งนำรถเข็นฯ งวดปีที่ 4 ที่ต้องส่งมอบรถเข็นฯ เพิ่มในเดือน ก.พ.62  จำนวน 220 คัน แบ่งเป็น ขนาดกลาง 215 คัน และขนาดใหญ่ 5 คัน มาให้ก่อนวันที่ 25 ธ.ค.61 รองรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาวเทศกาลคริสมาสต์ และปีใหม่ ทั้งนี้เมื่อรวมกับรถเข็นฯ ที่มีอยู่ปัจจุบัน 2,900 คัน แบ่งเป็น ขนาดเล็ก 600 คัน ขนาดกลาง 2,285 คัน และขนาดใหญ่ 15 คัน จะทำให้มีรถเข็นฯ เพิ่มขึ้นเป็น 3,120 คัน

ร.ท.สัมพันธ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ให้จัดเจ้าหน้าที่เก็บรถเข็นฯ เพิ่มขึ้น 20% จากเดิม 50 คนต่อวัน เป็น 60 คนต่อวัน ภายในวันที่ 15 ธ.ค.61 โดยเฉพาะในชั่วโมงที่มีผู้ใช้บริการเยอะ ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. ต้องมีเจ้าหน้าที่เก็บรถเข็นฯ ให้มากที่สุด ส่วนแผนระยะยาว ทอท. จะขออนุมัติงบประมาณปี 62 เพื่อจัดหารถเข็นฯ เพิ่มเติมอีก 4,800 คัน วงเงิน 70 ล้านบาท ประกอบด้วย ขนาดเล็ก 2,300 คัน และขนาดกลาง 2,500 คัน  ซึ่งจะนำมาให้บริการได้ในปี 63 ทั้งนี้เมื่อรวมกับของเดิมที่บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซลฯ ต้องจัดหารถเข็นฯ ให้บริการในงวดปีที่ 5 จำนวน 3,120 คัน ก็จะทำให้ปี 63 มีรถเข็นฯ บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง 7,900 คัน คาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหา และเพียงพอกับความต้องการของผู้โดยสาร

Loading...


 ร.ท.สัมพันธ์ กล่าวอีกว่า การจัดทำรายละเอียดสัญญาว่าจ้างให้ดูแลงานบริการรถเข็นฯ จัดทำตั้งแต่ปี 55 โดยรถเข็นฯ จะเพิ่มขึ้นปีละ 10% เวลานั้นจำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 2 ล้านคนต่อปี และไม่มีใครคิดว่าจำนวนผู้โดยสารจะเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยปี 58 ผู้โดยสารอยู่ที่ 28 ล้านคนต่อปี และปัจจุบันผู้โดยสารอยู่ที่ 40.5 ล้านคนต่อปี โตเพิ่มขึ้น 45% นอกจากนี้พฤติกรรมการใช้รถเข็นฯ ของผู้โดยสารก็เปลี่ยนไป โดยเฉพาะผู้โดยสารที่มากับกรุ๊ปทัวร์ ทางมัคคุเทศก์(ไกด์) มักจะมาส่งผู้โดยสารก่อนเวลาขึ้นเครื่อง 4-5 ชั่วโมง ทำให้เวลาในการครอบครองรถเข็นฯ แต่ละคันนานเพิ่มขึ้นไปอีก ทั้งที่ความจริงแล้วควรใช้เวลาครอบครองรถเข็นแค่คันละ 1-2 ชั่วโมง แต่ปัจจุบันใช้คันละประมาณ 3-4 ชั่วโมง

 ร.ท.สัมพันธ์ กล่าวด้วยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 10% โดย ทอท. ได้เตรียมแผนสำรองไว้ หากทำตามมาตรการระยะสั้นแล้ว ยังพบว่ารถเข็นฯ ไม่เพียงพอ ก็จะนำรถเข็นฯ เก่าของ ทอท. ประมาณ 100 คัน ที่ผ่านการซ่อมแซมแล้วพอใช้งานได้ มาให้บริการเพิ่มเติมชั่วคราวไปก่อน รวมทั้งจะสั่งการให้บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซลฯ จัดหาเจ้าหน้าที่เก็บรถเข็นฯ อาจเป็นพนักงานชั่วคราวเข้ามาเพิ่มเติมอีก เพื่อให้การไหลเวียนของรถเข็นฯ รวดเร็วขึ้น ยืนยันว่าปีใหม่นี้ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง โดยจะติดตามปัญหาทุกด้านอย่างใกล้ชิด หากบกพร่องส่วนใด จะเข้าไปแก้ปัญหานั้นๆ ทันที.

ที่มา : : https://www.dailynews.co.th/economic/680802

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...