ช็อกความรู้สึกคนไทย! ล่าสุดเผยท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ ได้บวชเป็นภิกษุณีที่อินเดียเรียบร้อยแล้ว!!!

0 2,025

ช็อกความรู้สึกคนไทย! ล่าสุดเผยท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ ได้บวชเป็นภิกษุณีที่อินเดียเรียบร้อยแล้ว!!!

แสดงความคิดเห็น
โหลด...