ความฝันอันสูงสุด – รวมศิลปิน

0 14

บทเพลงพระราชนิพนธ์ อันทรงคุณค่าที่สุด ตามพระราชนิพนธ์เดิม
ลิขสิทธิ์เพลงพระราชนิพนธ์เป็นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
คำร้อง : ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค
เรียบเรียง : วิชัย ปุญญะยันต์

ศิลปิน : ธงไชย แมคอินไตย์ / นันทิดา แก้วบัวสาย / คริสติน่า อากีล่าร์ / เสาวลักษณ์ ลีละบุตร
ใหม่ เจริญปุระ / ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ / พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข / ธนิดา ธรรมวิมล / ปองกูล สืบซึ้ง
นภัสสร ภูธรใจ และ ปิยนุช เสือจงพรู / ณัฐ ศักดาทร / พิจิกา จิตตะปุตตะ
อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี / ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ /รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
พลพล พลกองเส็ง / ณพสิน แสงสุวรรณ / พิพิธพล พุกกะณะสุต
ปัณฑพล ประสารราชกิจ / ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ / นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

แสดงความคิดเห็น
โหลด...