ขึ้น “ดอกเบี้ย” ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป

0 3

อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางจาก 8 ประเทศเข้าร่วมสัมมนา และได้สรุปสาระสำคัญไว้ 3 ส่วน คือส่วนแรก เป็นเรื่องการปรับนโยบายการเงิน เข้าสู่ระดับปกติ ที่แม้ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกจะเติบโตแข็งแกร่งมากขึ้น

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/1394544

แสดงความคิดเห็น
โหลด...