ก.พ.สร้างค่านิยม ขรก.4.0 เก่งคู่คุณธรรม ปรับตัวก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

0 3

ก.พ.สร้างค่านิยม ขรก.ยุค 4.0 เก่งคู่คุณธรรม รักพัฒนาประเทศ วางยุทธศาสตร์เตรียมกำลังพล ผนึกกำลังแหล่งทุนตั้งทุนเรียนดีปี 61 ในสาขาขาดแคลน

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/1416421

Loading...

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...