ก.คลัง เตือน จูงใจซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล อาจผิด พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ

0 32

บิตคอยน์คืออะไร?

ต้นปี 2560 บิตคอยน์มีราคาหน่วยละ 31,000 บาท แต่ปัจจุบัน ราคาในไทยอยู่ที่กว่า 550,000 บาท.บิตคอยน์คืออะไร หาคำตอบได้จากคลิปนี้.#WorkpointSHORTs

Geplaatst door Workpoint News – ข่าวเวิร์คพอยท์ op zaterdag 13 januari 2018

กระทรวงการคลังประกาศแจ้งเตือน การจูงใจ ซื้อ – ขายสกุลเงินดิจิทัล โดยการอ้างผลตอบแทนสูง อาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527

ตามที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแถลงข่าวสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ในการนี้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ในข้อกฎหมายของพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 (พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการชักชวน ซื้อ – ขาย สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ที่มีการดำเนินการอยู่ในขณะนี้ จึงขอชี้แจงดังนี้

Loading...

1.ปัจจุบัน สกุลเงินดิจิทัล อาจจะทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นสิ่งที่ชำระหนี้ได้ และมีมูลค่าดังเช่นสกุลเงินสกุลหนึ่ง แต่แท้จริงแล้ว สกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่เงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไทย ซึ่งปรากฏตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ฉบับที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557

2.มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลเกิดจากอุปสงค์ (ความต้องการซื้อ) และอุปทาน (ความต้องการขาย) ของตัวมันเอง ที่ทำให้มูลค่าของมันเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยที่ตัวมันเองไม่มีกิจการใดที่ถูกต้องตามกฎหมายรองรับในการสร้างรายได้เพื่อการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

3.มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลเกิดจากอุปสงค์ (ความต้องการซื้อ) และอุปทาน (ความต้องการขาย) ของตัวมันเอง ที่ทำให้มูลค่าของมันเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยที่ตัวมันเองไม่มีกิจการใดที่ถูกต้องตามกฎหมายรองรับในการสร้างรายได้เพื่อการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

4.มูลค่าของเงินสกุลดิจิทัลที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก เป็นแรงจูงใจทำให้ประชาชนสนใจที่จะซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เพราะคิดว่ามีผลตอบแทนสูงและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงอาจส่งผลให้มีการชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น

ตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ ได้วางหลักข้อกฎหมายว่า ผู้ใดอยู่ในประเทศไทยโฆษณาหรือประกาศเชิญชวนให้ลงทุนใด ๆ ที่มีพฤติกรรมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราสูง โดยไม่มีกิจการใดที่ถูกต้องตามกฎหมายรองรับ อาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายนี้ ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 5 – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 500,000 – 1,000,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางดูแลสกุลเงินดิจิทัลอย่างเหมาะสม

ที่มา กระทรวงการคลัง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘บิตคอยน์’ มีความเสี่ยงสูง ! ยังไม่มีกม.คุ้มครองในไทย

The post ก.คลัง เตือน จูงใจซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล อาจผิด พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ appeared first on Workpoint News.

ที่มา : https://workpointnews.com/2018/01/26/%e0%b8%81-%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%88%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%b2/

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...