กสทช. เชื่อคลื่น700 เมกะเฮิร์ตซ ต่อลมหายใจทีวีดิจิตอล

0 26

วันนี้ (3 ธ.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. กล่าวว่า ทิศทางและนโยบายการดำเนินงาน ปี 2562 นี้ จะเร่งแก้ไขปัญหาทีวีดิจิตอลระยะยาว โดยมี 4 แนวทาง คือ 1. เร่งรัดปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ เพื่อนำไปใช้ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงคลื่นดังกล่าว ได้แก่ ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล และผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล อย่างเป็นธรรม 

Loading...

2. สนับสนุนการดำเนินการของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลในส่วนของค่าภาระที่เกิดจากการปฏิบัติตามประกาศ มัสต์แครี่ จนถึงปี 2565 จากเดิมที่การช่วยเหลือจะสิ้นสุดปี2562 3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกอากาศผ่านโครงข่ายภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (มักซ์) ให้ทีวีดิจิตอลร้อยละ 50 จนถึงปี 2565 4. สนับสนุนให้มีการสำรวจความนิยม (เรตติ้ง ) ของทีวีดิจิตอล ที่ออกอากาศผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเอาข้อมูลการสำรวจความนิยมรายการดังกล่าว ไปใช้อ้างอิง เพื่อหารายได้อย่างเป็นธรรม ซึ่งทั้ง 4 แนวทาง จะช่วยให้ผู้ประกอบการถือครองใบอนุญาตฯ ได้ตลอดอายุ 15 ปี

“ปัจจัยที่ทำให้ทีวีดิจิตอลเกิดปัญหา เพราะเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งราคาประมูลก่อนหน้านี้ที่ค่อนข้างสูง พร้อมทั้ง ฝากถึงผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล โดยอยากให้ดำเนินธุรกิจต่อ อย่าปลดพนักงานออก เพราะแต่ละคนมีหน้าที่และครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ”

นอกจากนี้ ยังยอมรับว่า ในการประมูลทีวีดิจิตอลเมื่อปี 2556 หรือเมื่อ5ปี ที่ผ่านมา กสทช.มีการประเมินล้าหลัง ใช้การประมูลแบบเดิม ซึ่งผู้ประกอบการคิดว่าการประกอบธุรกิจจะเจริญรุ่งเรือง แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน 5จี เข้ามา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถ้ากสทช. ไม่ช่วยเหลือตอนนี้ ทีวีดิจิตอลจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ทีวีดิจิตอลนั้นมีความสำคัญ ถึงแม้ว่าจะเป็นการสื่อสารทางเดียว แต่เป็นสื่อที่มีความจำเป็นในการให้ข่าวสารกับประชาชน

ทั้งนี้ งบประมาณที่จะนำมาช่วยเยียวยาทีวีดิจิตอล จะมาจากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ ซึ่งต้องดูผลการประมูลก่อน แต่คาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่ยังต้องชำระค่าใบอนุญาตฯ ส่วนที่เหลืออีกทั้งหมด ประมาณ 30% หรือคิดเป็น 1 หมื่นกว่าล้านบาท อีกทั้ง ยังมีแนวทางลดจำนวนผู้ให้บริการโครงข่ายลงจาก 5 มักซ์ เหลือ 4 มักซ์ โดยจะลดมักซ์ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนช่องทีวีดิจิตอล จากเดิมรองรับ 48 ช่อง เหลือ 27 ช่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับกองทัพบก โดยจะนำเงินจากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซไปเยียวยาต่อไป
 

ที่มา : : https://www.dailynews.co.th/it/680549

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...