กลับลำลดค่าธรรมเนียม จ่อทำประชาพิจารณ์ตีทะเบียนหมาแมว

0 6

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/1395410

loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...